"XXXXXXX xxxxxxx", 2012

600x230x210 cm, styrofoam, smoke machines, blue light.
Galeria Arsena³, Poznan, marzec 2012
GALLERY ARSENAL, Poznan, March 2012