"XXXXXXX xxxxxxx", 2012

600x230x210 cm, styrofoam, smoke machines, blue light.
Galeria XX1, Warszawa, sierpień 2012
GALLERY XX1, Warszawa, August 2012