“THE INFINITE GREEN”, 2015, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE WROCLAW 2016.
Production; Tadeusz KALINOWSKI Art Foundation
Project sponsored by IMPART, Wroclaw, Poland.

“THE INFINITE GREEN” is an example of a „green sculpture” which is a combination of steel and wood construction, soil and vegetating plants. Sculpture may remind graphic symbol of infinity especially observed from point of bird view perspective. Viewer has an access into interior of the structure. Additional aspect of the sculpture may be a color of plants: many shades of green color appear while different species are planted on 110 m2 on 7 shelves-levels of a sculpture. They also blossom in a different time of a year. Only perennials in quantity of 100 have been applied here. Project is a part of a visual art program of EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE WROCLAW 2016 and will be continued at least till fall 2017. Materials: Steel construction, plywood, soil, plants, watering system. 1000x350x500 cm. In this sculptural structure my concept called THE GREEN WALL is applied. Link to the project hold in The Botanic Garden of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland produced in 2014 were tropical and desert plants were planted. That kind of structure may be addressed to a hot and dry regions of the world:
https://www.facebook.com
This solution has a practical issue in mind - to produce habitual structure in a hot and dry climate which may hold friendly environment for a man: interior space of lower temperature and increased humidity in compare to dry and hot surroundings of the structure. Infinity (symbol: ∞) is an abstract concept describing something without any limit… http://en.wikipedia.org/wiki/Infinity and in this case symbolizes eternality and importance of living nature for human beings as a necessary factor for survival of human race. A skylight is located in the upper part of the structure providing the main source of light inside the structure during the day. Irrigation system is applied under each layer especially considering internal parts of a structure where shade plants are plated. Less dose of water is required by succulents and bigger quantity are needed by shade plants.

Links:
http://inhabitat.com
http://ecourbanlab.com
http://wroclaw.wyborcza.pl
https://www.facebook.com
https://picasaweb.google.com
Mapa

"NIESKOŃCZONY ZIELONY" jest przykładem "zielonej rzeźby", która stanowi połączenie metalowo-drewnianej konstrukcji, gleby oraz roślinności. Rzeźba może przypominać symbol graficzny nieskończoności szczególnie, gdy będzie obserwowana z perspektywy lotu ptaka. W obiekcie o łącznej powierzchni 110 m2 na siedmiu poziomach, posadzono około 2500 roślin w ponad 100 gatunkach z rodziny bylin. W naszej sferze klimatycznej są to rośliny całoroczne znane z łąk i pól. Obiekt wytwarza mikroklimat, odczuwalny zwłaszcza w obu zawiniętych częściach, w które widz może wchodzić. Wewnątrz nich panuje niższa temperatura i wyższa wilgotność niż na zewnątrz obiektu. Z biegiem czasu, gdy rośliny będą się rozrastały będą musiały zmagać się z ograniczeniami konstrukcji ( odległości pomiędzy warstwami wynoszą od 35 do 30 cm). Wypełnią w ten sposób przestrzenie pomiędzy warstwami niejako uszczelniając je. Wymiary 1000x350x500 cm; materiały: stal, sklejka liściasta, ziemia, rośliny, układ nawadniający. Cyt. za WIKI: …Nieskończoność (symbol: ∞) – byt nieograniczony (w sensie wielkości bądź ilości), który przyjęło się oznaczać za pomocą znaku nieskończoności, symbolem podobnym do „przewróconej ósemki”. Nieskończoność (symbol: ∞) jest pojęciem abstrakcyjnym opisującym jakiś stan bez limitu... I w tym przypadku symbolizuje wieczność i znaczenie żywej natury dla człowieka, jako niezbędnego czynnika dla przetrwania rodzaju ludzkiego. Forma zawiera symbol nieskończoności, gdzie chcę zastosować moje rozwiązanie konstrukcyjne o nazwie ZIELONA ŚCIANA testowane latem 2014 w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu razem z Wydziałem Biologii UAM i Politechniką Poznańską. Link do projektu:
https://www.facebook.com
Rozwiązanie to może mieć walor praktyczny: wewnątrz konstrukcji gdzie zastosuje się to rozwiązanie, uzyskamy niższą temperaturę i wyższą wilgotność niż na zewnątrz tak, więc to rozwiązanie powinno się dobrze sprawdzić w klimacie suchym i gorącym, gdzie jest w zasadzie dedykowane. Jednak podczas upalnego lipca, także może wykazać swój walor praktyczny w Polsce. Konstrukcja jest stosunkowo prosta, gdzie rośliny odgrywają aktywną rolę, jako czynnik obniżające temperaturę i zwiększający wilgotność wewnątrz rzeźby. Szczeliny pomiędzy warstwami i otwór w górnej części obiektu, umożliwia naturalny proces wentylacji oraz zapewnia dopływ światła. Rośliny prawie całkowicie wypełniając wolną przestrzeń pomiędzy warstwami, jednocześnie zatrzymują określoną ilość wilgoci wewnątrz struktury. Rośliny są nasadzane na zasadzie bipolarnej - rośliny światłolubne, które wytrzymują intensywne nasłonecznienie i wysoką temperaturę oraz niską wilgotność w górnej części struktury od strony zewnętrznej, natomiast w części wewnętrznej, zwłaszcza w dolnych partiach struktury, rośliny cieniolubne przyzwyczajone do bardziej skąpego światła, ale które z kolei wydzielają więcej wilgoci do otoczenia. Ich zadaniem jest podwyższać wilgotność wewnątrz struktury, co poprawi parametry użytkowe powietrza dla jej użytkownika. Linki:
http://inhabitat.com
http://ecourbanlab.com
http://wroclaw.wyborcza.pl
https://www.facebook.com
https://picasaweb.google.com
Mapa