RAIL PROJECTS

http://licc.us/pdfs/LICC.01-book-web.pdf

 

THE ENDLESS RAILWAY TRACK
Project by


ADAM KALINOWSKI


As with many boys, one of my favorite childhood entertainments was a
miniature electric train. The most important part of this game was to construct
new, unique arrangements of tracks, which were in fact kind of abstract
drawings. An equally important aspect of the game, was the relationship of
the model to reality. This relationship created a feeling of ruling the space,
making it possible to manipulate it in a conventional way.

I have been working on a project which refers, to some degree, to this
childhood experience. This series of projects is called "The Infinite Track" .
The projects deal with spatial external realizations, where I plan utilization of
a real railway track with ties, as a series of bas-reliefs, in which I use
fragments of imprints of models of railway tracks.

Isn't it funny that railway track normally hidden in a labyrinth of landscape,
secretive by one's "hendiness"*, becomes here a fragment of great space, a
dramatic point of contact with infinity? In one of the projects, the rails create
outlines of empty vessels, filled up with the cubature of an indifferent space.
In another one, they are arranged into the form of a long arch section, that
points freely into space. Railway track has been connected with the
landscape for about 150 years. It symbolizes continuity of transport in time
and space. It is also a continuum - abstract line traced in space.

My project, "The infinite track," spreads not only in open space, across
simulated imprints and bas-reliefs, it also touches the ground. In this way, it
refers to a range of meanings connected with perception of the landscape.
It's "infinity" determines a scale fixed in specific contexts, with a variety of
ways of recalling them.

REALIZATION

Sections of presented imprints will be executed as concrete bas-relief on the
walls, with utilization of real fragments of railway tracks. The concrete can
also be colored. The pieces will then be placed on the walls, as larger
murals. Interesting variants of the drawings will be gentle bas-relief executed
on the floor with concrete, that when dry, could be walked on. The finished
forms and bas-reliefs can be touched, which is a important aspect of
bas-reliefs. We are exposed to a textural experience, a huge collection of
planes and spaces, both realistic and completely invented. This experience is an
important aspect of this bas-reliefs also.

2005


*term used by Martin Heidegger"PODNIEBNY TOR KOLEJOWY"

Projekt rzeźby w przestrzeni otwartej przy użyciu realnych torów kolejowych z podkładami, 2004.
Makieta w skali 1:8.

Do realizacji można by użyć realnych fragmentów toru kolejowego wraz z podkładami. Z powodów technicznych, mógłby to być tor od kolejki wąskotorowej. Gdyby to była partia torów zdemontowanych z nieużywanej linii kolejowej, wtedy ciekawym aspektem pracy byłaby dodatkowa informacja na temat, gdzie i w jakim czasie, tory te były eksploatowane. Elementy toru mogłyby być podwieszone z konstrukcji lub podparte na słupach.

Pamiętam, że w dzieciństwie jedną z moich rozrywek, (jak to bywa w przypadku wielu chłopców), była zabawa kolejką elektryczną. Najważniejszą jednak częścią tej zabawy, było ułożenie nowego, niepowtarzalnego układu torów, który był w istocie abstrakcyjnym rysunkiem. Innym, równie ważnym aspektem zabawy kolejką, jest kwestia relacji modelu do realności, której model jest pewnym przybliżeniem. Ta relacja tworzy uczucie panowania nad przestrzenią, umożliwia w sposób umowny manipulowanie nią. Projekty, nad którymi pracuję od pewnego czasu, odnoszą się w pewnym stopniu do tego dziecięcego doświadczenia. Są to zarówno makiety przestrzennych realizacji zewnętrznych, gdzie planuję wykorzystanie realnych torów kolejowych wraz z podkładami, jak i cykl płaskorzeźb, nad którymi pracuje aktualnie, a w których używam fragmentów modeli torów kolejowych. Ten cykl projektów nosi nazwę "Nieskończony Tor".

Czy to nie zabawne, że tory kolejowe normalnie ukryte w labiryncie pejzażu, skryte przez swoją "poręczność"*, stają się tutaj fragmentem wielkiej przestrzeni, dramatycznym punktem styku z nieskończonością? W jednym z projektów, tworzą zarys naczynia, wypełnionego ogromną kubaturą obojętnej przestrzeni. W innym, układają się w formę spirali bądź jako długie, łukowate odcinki, celują swobodnie w przestrzeń. To, co bez znaczenia, bez treści, staje się nagle, nie wiadomo do końca, dlaczego, ważne.
Tor kolejowy związany z pejzażem od około 150 lat, symbolizuje ciągłość komunikacji w czasie i przestrzeni. Także jest pewnym kontinuum - abstrakcyjną linią wytyczoną w przestrzeni. Tor kolejowy jest czymś w rodzaju kulturowego wysłannika w przestrzeń natury. Kolej w połowie XIX wieku pełniła rolę awangardy na bezdrożach Dzikiego Zachodu czy pustkowiach Syberii, będąc synonimem amerykańskiego czy rosyjskiego kolonializmu. Sam tor kolejowy przypomina węża pełzającego w trawie, który jest nieraz na widoku, a nieraz, jest prawie całkowicie ukryty w zakamarkach pejzażu. Przylepiony do wzgórza czy biegnący prosto przez wielkie równiny, jest jakby cywilizacyjnym palcem dotykającym natury. O swojej byłej cywilizacyjnej misji przypomina nam opuszczony i często zdewastowany tor kolejowy. Tor zarasta trawą i krzewami, szyny brązowieją od narastającej korozji. Natura powoli zagarnia z powrotem to, co "nieopacznie" pozostawiono w jej władaniu, tak więc ten nieużywany tor kolejowy, już właściwie staje się częścią natury. Interesującą lokalizacją projektu, mogłyby być np. okolice starego dworca kolejowego czy nieużywanej już linii kolejowej. Użyty tor mógłby pochodzić z tej właśnie linii kolejowej lub gdzieś z najbliższej okolicy. Inny, równie ciekawy kontekst, może stworzyć aktualnie użytkowana, nowoczesna linia kolejowa.

Projekt rozprzestrzenia się nie tylko w otwartej przestrzeni - poprzez serię symulowanych odcisków, płaskorzeźb, dotyka także szeroko wyobrażanej powierzchni ziemi. W ten sposób przywołuje szeroki zakres znaczeń związany z postrzeganiem pejzażu.
O jego "nieskończoności" decyduje skala jego umocowania w danych, konkretnych kontekstach, możliwy różnorodny sposób ich przywoływania.

WYKONANIE
W przypadku aplikacji wykonanych z betonu, (beton może być kolorowany) bądź z wykorzystaniem realnych fragmentów torów kolejowych, które byłyby umieszczane na ścianach, tworząc większe murale. Interesującym także byłby wariant rysunku w formie delikatnej płaskorzeźby wykonany na podłodze z utwardzonego betonu, po której można by chodzić. Forma płaskorzeźby może prowokować do dotykania. Doświadczenie fakturalne, jest także ważnym aspektem tych płaskorzeźb.

* termin używany przez M.Heideggera

ADAM KALINOWSKI
2004

http://www.adamkalinowski.com/