"Rainbow Park", 2012

"RAINBOW PARK", June 16th - September 9th 2012, FESTIVAL OF THE WORLD, Southbank Centre, The Queen's Walk, LONDON.
Autor: Adam Kalinowski

Rainbow Park has been built for rest and stimulation of imaginary of participants who all together can play with sand. 150 tones of colored and plain sand is a distinctive and also interactive element; spectators walking all over the park, preferably barefoot, mix the colors especially on the edges of sand spots, in such a way that new colors appear, e.g. on the edge of red and blue violet come into being, yellow sand mixed with red produces orange etc. In course of time spots were mixing and new composition of quality of color, emerged and smoothly turned into another color resembles the light spectrum. This is clear example of entropic process. Colorful sculptural units where over 50 different colors are applied can also be used as benches to enjoy and relax within created environment. Sand gradation differs from 0, 5 mm to up 3 mm of a grain so sense of touch is also activated along with the sense of sight. Around 25 painted boulders are spread out the park. At least five hundred thousands of participants passed through the park during 3 months period located on one of the busiest route along river Thames vis a vis SOUTHBANK CENTRE nearby Waterloo Bridge. Total dimensions: 5000x700x140 cm. ( there is estimation made by SOUTHBANK CENTRE that 7.8 mln people visited the place during 3 months period during FESTIVAL OF THE WORLD which took place at SOUTHBANK CENTRE).

“Grey concrete is concealed by thousands of grains of sand dyed in different colours as Queen’s Walk is transformed into a rainbow-coloured sand park for children and adults by Polish sculptor Adam Kalinowski. Explore the textures, colours and patterns that emerge as you walk barefoot across the park. Become a sculptor for the day and build sand shapes, or take a seat and watch families playing together with the art”.

RAINBOW PARK, London 2012.

„Rainbow Park” powstał by pobudzić wyobraźnię widzów-uczestników projektu, którzy wszyscy razem mogą bawić się w kolorowym piasku. 150 ton kolorowego i naturalnego piasku jest jego charakterystycznym i jednocześnie interaktywnym elementem. Widzowie spacerując po całym parku, najlepiej boso, mieszają kolory zwłaszcza na krawędziach plam piasku, w taki sposób, że pojawiają się nowe barwy, np. na krawędzi czerwonego i niebieskiego powstaje fiolet, piasek żółty zmieszany z czerwonym daje pomarańczowy itp. Projekt będąc połączeniem barwnych elementów rzeźbiarskich wykonanych ze sklejki oraz barwionego piasku umożliwia widzowi – uczestnikowi nieskrępowaną zabawę formą i kolorem. Elementy wykonane ze sklejki składające się z warstw uformowanych jedna nad drugą, rozdzielają płaszczyzny kolorowego piasku organizując przestrzeń parku. Większość z nich posiada formę otwartą i przypomina fragmenty skał lub zarys obłoków ale także są elementy nawiązujące do profili twarzy osoby dorosłej i dziecka. Jeden z elementów o formie zamkniętej przypomina ludzkie ucho lub może nasuwać skojarzenia się z kształtem płodu ludzkiego. Kolorowe rzeźbiarskie elementy są również wykorzystywane, jako miejsca do siedzenia przez starszych by relaksować się w powstałym środowisku natomiast dla dzieci są miejscem intensywnej zabawy, które boso szalejąc po całym obiekcie, tworzą i zacierają ślady swojej aktywności. Z upływem czasu powstaje nowa jakość kompozycyjna koloru, który płynnie przechodząc jeden w drugi przypomina widmo światła białego. Użyty kolorowy piasek posiada kilka gradacji od 0,4 mm czyli przypomina piasek z plaży nadmorskiej do ziarnka o średnicy 3 mm aby poszerzyć spektrum wrażeń dotykowych. Dodatkowym elementem jest około 25 pomalowanych, kolorowych głazów. Projekt jest więc fuzją przestrzeni plastycznej oraz bezpośrednio związanych z nią wrażeń dotykowych. Daleką reminiscencją dla projektu jest kultura psychodeliczna lat 60 tych.

Wymiary: 5000x700x140 cm.

https://www.facebook.com/rainbpark
http://world.southbankcentre.co.uk
http://www.bbc.co.uk